PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ OXBET

Khi người chơi có các thắc mắc trong quá trình tải app, đăng ký, đăng nhập, hay tất cả các thông tin về nhà cái Oxbet, người chơi đều có thể liên hệ Oxbet nhanh chóng bộ phận chăm sóc khách hàng nhà cái bằng các phương thức liên hệ sau đây:

Thông tin nhà cái Oxbet

Website: https://shqcomicsandgames.com/

Địa chỉ: 77 Chiến Thắng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại: 0566587192.

Email: [email protected].

Facebook: https://www.facebook.com/Shqcomicsandgames/

Pinterest: https://www.pinterest.com/nhacaioxbet1/

Gravatar: https://vi.gravatar.com/shqcomicsandgames

Các sản phẩm Google của 33BET

Google Sites: https://sites.google.com/view/shqcomicsandgames-oxbet/trang-ch%E1%BB%A7
Google Folder: https://drive.google.com/drive/folders/1QcZNlsuq-vu-q5reoomnYQJzPqQpkxgx
Google Docs: https://docs.google.com/document/d/1ijA1D0q_JmsHyNTXeMdLLgnkwC8vBARP7r9tkM3SJEc/edit
Google Sheets: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-UORqQhuvMZu_tnbfpdsRPqC7xApZML1jBlS-65cuG8/edit#gid=648899826
Google PDF: https://docs.google.com/presentation/d/16MJAmmCFYhpEJ2SIWeo5H-CUMlL1Rfw5TcJn4NTLbeA/edit?usp=sharing
Google My Maps: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1rm7tE1O3k8Sxefi4lDyLIoxJvCYnWRA&ll=13.016363696804328%2C121.77401750000001&z=5
Google Form:
https://docs.google.com/forms/d/1Geoen43s3RUEMC_IlAfb6pmyPM-pqY4oXTsB38CiofI/edit
Google Drawings:
https://docs.google.com/drawings/d/1FV3lTJnVPWztpP2HLCyMHFln_r149WATz_H2nvz7dEk/edit?usp=sharing
Google Jamboard:
https://jamboard.google.com/d/1kCLk7Y7pbKOUuqQzmEMstfPxEy3jYkErkV_kZUeUkhA/edit?usp=sharing

Thời gian làm việc hỗ trợ

Bộ phận chăm sóc khách hàng trực tuyến từ 11:00 (GMT +7) đến 2:00 (GMT +7).

Bộ phận thông báo chương trình khuyến mãi quà tặng thưởng: 13:30 (GMT +7) đến 22:00 (GMT +7)